Ohje Montolan kaivosalueella tapahtuvaan sukellustoimintaan

Montolan Kaivossukeltajat ry 14.1.2024


Näitä toimintaohjeita voidaan muuttaa Montolan Kaivossukeltajat ry:n (myöhemmin lyhyesti Kaivossukeltajat) hallituksen toimesta ja ne astuvat voimaan niiden ilmestymisen jälkeen. Näiden toimintaohjeiden lisäksi ovat voimassa erillisen turvallisuusasiakirjan määräykset. Rekisteröityessään www.montolakaivossukeltajat.com sivuille, käyttäjä hyväksyy Kaivossukeltajien toimintaohjeet ja määräykset, sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Toimintaohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Niiden rikkominen johtaa sanktioon. Sanktio voi olla muistutus, alueen tilapäinen tai pysyvä̈käyttökielto tai muu Kaivossukeltajien hallituksen määräämä̈sanktio. Sanktio voi olla yksilö- tai seurakohtainen.

Tapahtuman perustaminen

Tapahtumajärjestäjä voi tuoda rekisteröityneitä sukeltajia alueelle korkeintaan seitsemän (7+1) henkilön ryhmissä̈. Useampi yhtäaikainen tapahtumien määrä sallitaan, jos alueen maksimi henkilömäärää (16) ei ylitetä.

Montolassa voidaan järjestää seura-, vieras-, koulutus- ja talkootapahtumia. Seuratapahtumiin voivat osallistua vain kyseisen seuran jäsenet. Vierastapahtumiin voivat osallistua kaikki rekisteröityneet sukeltajat. Koulutustapahtumiin voivat osallistua vain kurssilaiset. Muihin tapahtumiin osallistujat tyypillisesti kutsutaan mukaan.

Tapahtumat luokitellaan avo-, luola- ja vapaasukellustapahtumiin. Avosukellustapahtumissa voi sukeltaa vain kaivoksen avo-osuudessa. Alle 18-vuotiaat eivät saa sukeltaa luolaan, vaikka sukeltajalla olisi vaadittava koulutus.

Aamupäivän tapahtumat päättyvät viimeistään klo 15.00 ja iltapäivän tapahtumat alkavat aikaisintaan klo 15.00. Kokopäivä tapahtumissa varataan erilliset tapahtumat aamu- ja iltapäiville. Tapahtumanjärjestäjä voi varata maksimissaan kaksi (2) viikonloppu tapahtumaa ja viisi (5) arkipäivä tapahtumaa. Kuluvalle päivälle voi tehdä varauksia riippumatta muiden päivien varauksista.

Ilmoittautuminen tapahtumaan

Rekisteröityneet sukeltajat voivat ilmoittautua tapahtumiin itse tai tapahtumanjärjestäjän toimesta. Ilmoittautuminen tapahtumiin on sitova.

Hallituksen määräämät maksut tulee suorittaa yhdistyksen tilille käyttäen tapahtumajärjestäjän viitekoodia ennen tapahtuman alkua.

Tilitiedot:

  • FI81 1797 3000 0139 94
  • Montolan Kaivossukeltajat Ry

lmoittautuminen alueelle

Ilmoittautuminen alueelle tapahtuu tapahtumajärjestäjän toimesta sukellustapahtumakalenteriin. Kalenteriin merkitään kaikki alueelle tulevat henkilöt sukellusryhmittäin. Jokainen henkilö esittää tapahtumanjärjestäjälle tositteen suoritetusta maksusta, terveysselvityksen sekä luokituskortit. Terveysselvitys uusitaan kalenterivuosittain omatoimisesti sukeltajan toimesta. Sukeltajan oltava valmis esittelemään terveysselvitys järjestäjälle, eikä niitä säilytetä kohteessa.

Sukellusryhmät merkitsevät sukellussuunnitelmansa paikalla olevaan sukellustapahtumakalenteriin, josta voidaan seurata sukelluksen kulkua ja kestoa sekä jälkeenpäin kerätä tilastotietoa alueella tapahtuneista sukelluksista. Tapahtumanjärjestäjä varmistaa, että koko sukellusryhmällä on voimassa olevat luokitukset, tarvittava kokemus ja kaasut suunnitellulle sukellukselle. Lisäksi tapahtumanjärjestäjä varmistaa, että sukellustankit on täytetty hyväksytyllä täyttöasemalla.

Pysäköinti

Alueella saa pysäköidä̈vain sovitulle paikalle. Alueen läpi kulkee pelastustie, joten kulkureittiä alueen läpi ei saa tukkia.

Majoittuminen alueella

Alueella ei saa leiriytyä̈tai yöpyä̈eikä̈alueelle saa pystyttää̈telttaa paitsi erikseen sovituissa tilapäisissä koulutustilanteissa.

Koneiden käyttö

Sukellusalueella ei saa käyttää̈melua tuottavia koneita kuten kompressoria, aggregaattia tai muita vastaavia koneita. Myös sähkökäyttöisen kompressorin käyttö̈alueella on kielletty.

Siisteys

Roskaaminen alueella on kielletty ja jokainen on velvollinen viemään alueelta omat roskansa.

Alueella on kompostoiva WC. Paperin tai kuorikkeen loppuessa, hae lisää viereisestä pukeutumiskopista. Pienemmän hädän tullessa miesten on suotavaa käydä puskapissalla merkityssä pisteessä.

Talvella Kaivossukeltajat vastaa lumen poistosta kohteelle vievän tien ja parkkipaikan osalta. Lumenpoisto kävelypoluilta, portailta ja laitureilta on tapahtumaan osallistujien vastuulla. Viimekädessä tapahtumanjärjestäjä huolehtii siitä, että sukelluskohde jää siistiin kuntoon ja paikat tulee lukittua.

Pukeutumistilat ja varusteiden säilytys

Kaivoslampea lähinnä oleva koppi on tarkoitettu vain pukeutumistilaksi. Pakkasten aikaan myös laitteet voi pukea päälleen kopissa. Tässä kopissa ei saa säilyttää mitään varusteita. Kopissa olevan ilmalämpöpumppuun ja pattereihin säädettyä lämpötilaa ei saa muuttaa. Tapahtuman jälkeen kopin on oltava tyhjä ja lattiat kuivattu.

Jos sukeltaja sukeltaa useampana päivänä peräkkäin, voi varusteita jättää omalla vastuulla kaivoslampea kauempana olevaan pukeutumiskoppiin, jossa on myös vedenkeitin ja mikroaaltouuni.

Eläimet

Alueella ei saa olla eläimiä̈vapaana, vaan eläinten pitää̈olla kytkettyinä̈ja valvottuina. Eläinten jätökset on siivottava ja vietävä̈pois alueelta. Eläimistä̈ei saa olla haittaa alueen muille käyttäjille ja ne on poistettava alueelta pyydettäessä̈.

Tupakointi ja avotulenteko

Avotulen teko ja grillaus alueella on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille merkityllä̈paikalla.

Opasköydet

Alueen pysyviä̈opasköysiä ei saa vahingoittaa. Vaurioituneesta opasköydestä on ilmoitettava tapahtumajärjestäjälle ja Kaivossukeltajien hallitukselle. Sukelluksella käytetyt väliaikaiset opasköydet pitää̈poistaa sukellustapahtuman päättyessä. Pysyviä̈opasköysiä saa laittaa ja niihin muutoksia tehdä ainoastaan Kaivossukeltajien hallituksen nimeämät henkilöt.

Rakentamis- ja huoltotyöt

Sukeltaminen voidaan kieltää̈tai sitä voidaan rajoittaa rakentamis- ja huoltotöiden aikana.

Kouluttaminen

Hyväksytty kouluttaja voi itse luoda koulutustapahtumia. Koulutustilanteessa käytetään koulutuksen mukaisia turvallisuusmääräyksiä, lisättynä Kaivossukeltajien toimintaohjeilla ja määräyksillä. Koulutukset tulee pyrkiä keskittämään arkipäiville. Kouluttaminen tulee tehdä joko yrityksen tai yhdistyksen nimissä. Kouluttajat ja oppilaat maksavat hallituksen määräämän koulutusmaksun (ei sisällä tapahtumamaksua). Kouluttaja on vastuussa maksujen tarkistamisesta (käytetään kouluttajan viitettä). Kouluttaja voi tarvittaessa saada avaimen lainaksi kurssin ajaksi sihteeriltä kuittausta vastaan. Avaimen palautus kurssin päätteeksi.